Meterkastbladen

Deze vindt u op Mijnaansluiting.nl

Meterkastbladen

Per november 2022 is de nieuwe versie van de meterkast norm 06281, 06283, 06284 en 06285 gepubliceerd

De andere normen staan er in hun laatste versie op.

In de meterkastbladen staan de richtlijnen voor meterkasten beschreven en de maat­voeringen zijn in tekening weergegeven. De meterkast­bladen zijn up-to-date en op het moment van bestellen ontvangt u de nieuwste versie. Niet iedere woning heeft dezelfde meterkast. Daarom zijn de meterkastbladen in vijf verschil­lende versies beschikbaar, namelijk voor laag­bouw­woningen, hoog­bouw­woningen, stads­verwar­mingen en voor utiliteits­­gebouwen. U kunt de versies hieronder downloaden om te bekijken welke voor u geschikt is. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met het Energiebedrijf in uw regio.

Er zijn nu vijf versies van de vouwbladen, waarvan vier uitgebreid met 3D-bijlage(n). Het vijfde vouwblad is voor utiliteits­gebouwen.
Per november 2022 zijn de IWUN vouw­bladen gewijzigd.

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken

Richtlijn voor meterruimten
met een gasaansluiting in laagbouwwoningen
Richtlijn voor meterruimten in laagbouwwoningen met een warmteaansluiting
Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een gasaansluiting tot maximaal 70 meter
Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting tot maximaal 70 meter
Richtlijn voor meterruimten
utiliteitsgebouwen met een
gasaansluiting

Deze uitgave is van april 2011,
deze is niet vervangen

© Nadruk verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de Interprovinciale Werkgroep Uniformering Normmeterruimte.
De meterkastbladen hierboven kunnen op kleine details afwijken van de gedrukte versie.
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met het Energiebedrijf in uw regio.