Meterkastbladen

Aanpassingen meterkastbladen per oktober 2016.

De belangrijkste aanpassing daarin zijn:

  • de indeling van de norm is geheel herzien om de leesbaarheid te verbeteren;
  • de minimale breedte van de meterruimte is aangepast van 750 mm naar 770 mm vanwege de toegenomen ruimtebehoefte voor de elektrische installaties;
  • de minimale diepte van de meterruimte is nu voor de laagbouw gelijk getrokken met die van hoogbouw, namelijk van 310 mm naar 350 mm;
  • de loopafstand van de meterruimte tot de toegang van de woning is beperkt tot 3 m;
  • de mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen worden voortaan in kleur uitgevoerd;
  • de situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgewerkt;
  • er is extra aandacht besteed aan de ventilatie in de meterruimte om ongewenste opwarming van drinkwater, en dus legionellagevaar, te voorkomen;
  • er is extra aandacht besteed aan het vermijden van oneigenlijk gebruik van de meterruimte, dit ook met het oog op ongewenste opwarming, maar ook om brandgevaar te verminderen.
  • omdat de invoerwijze met meterput nauwelijks nog wordt toegepast, is deze niet langer in de norm vermeld.